Meir informasjon kjem! Ved spm kontakt oss på tlf 70261329


- Vi samarbeider med Sve Gravferdsbyrå (tlf. 92 22 21 40) 
- Vi ønsker helst å ha bestillingene inne med oss to dager før begravelsen.