Hjerte

Hjerte er ofte fra barnebarn/oldebarn, men også andre kan gi et hjerte. Det henger/står fremmom kista.

hjerte7
hjerte6
hjerte5
hjerte4
hjerte3
hjerte2
hjerte1
hjerte
hjerte12
hjerte10
hjerte9
hjerte8